نشانه های پیامبری در خامنه ای مشاهده شد/ خبرگزاری های دولتی خبر از شفا یافتن یک بیمار توسط خامنه ای دادند

https://i2.wp.com/snn.ir/pic/13910404148_2012177077e.jpg
شاید باورش سخت باشد ولی امروز خبرگزاریها به نقل از خبرگزاری دانشجو نیوز و مصاحبه با فرد شفا یافته پرده از یکی از نشانه هایی که بیش از این فقط در اختیار پیامبران و بعضی از امامان بود از آیت الله خامنه ای برداشتند . فردی که ادعای شفا گرفتن از خامنه ای را دارد جانباز هفتاد درصد است که با مصاحبه با خبرگزاری دانشجو نیوز از شفای عملی خود توسط سید علی خامنه ای میگوید در لینک زیثر میتوانید متن این مصاحبه را که در بخشی از آن ادعای شفا گرفتن از آیت الله خامنه ای اشاره شده را بخوانید
http://snn.ir/news-13910404148.aspx

Advertisements

اعتراضات نسبت به تورم و گرانی امروز به خیابان کشیده شد و انتظار میرود همچنان ادامه پیدا کند و گسترده تر شود

خبرگزاری ایلنا امروز گزارش کرد که مردمی که یارانه 28 هزار تومانی نان به حسابشاون واریز نشده مقابل سازمان هدفمندی یارانه ها دست به تجمع اعتراض آمیز زدند . انتظار میرود این تجمعات بدلیل پاسخگو نبوده سازمان هدفمندی یارانه ها و مراجعه جمعیت معترض به این سازمان همچنان ادامه پیدا کند و گسترده تر شود .
خبرگزاری ایلنا در این خبر آورده است که رئیس سازمان هدفمندی یارانه ها از ساختمان خارج نشد و فقط کارشناسانی را برای قانع کردن معترضین به میان آنها فرستاد

اعتراضات خیابانی در حال شکل گیری! تجمع اعتراض آمیز مردمی نسبت به عدم دریافت و حذف از لیست یارانه نان

به گزارش خبرگزاری ایلنا درپی اعلام ستاد هدفمندی یارانه‌ها مبنی بر عدم پرداخت یارانه ۲۸ هزار تومانی نان به ۴ میلیون نفر، صبح امروز تجمع اعتراض آمیزی مقابل سازمان هدفمندی یارانه‌ها برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری ایلنا، افرادی که یارانه ۲۸ هزار تومان یارانه نان به حسابشان واریز نشده از صبح امروز مقابل سازمان هدفمندی یارانه‌ها، تجمع اعتراض آمیز برگزار کرده‌اند.

از زمانی که دولت در پیچ و خم‌های نحوه پرداخت یارانه آن هم ناشی از کمبود نقدینگی مواجه شده، برای چندمین بار متوالی است که مردم در مقابل سازمان هدفمندی یارانه ها تجمع می‌کنند. این بار تجمع کنندگان به عدم دریافت یارانه نان به نشانه اعتراض و اینکه چرا از لیست دریافت کنندگان حذف شده‌اند، مقابل سازمان هدفمندی جمع شدند.

با این حال مسؤولان سازمان هدفمندی، مانند گذشته در جمع تجمع کنندگان حاضر نشده و کار‌شناسان خود را برای پایان دادن به این تجمع با وعده‌هایی به میان معترضان فرستاده‌ اند.

اعتراضات خیابانی در حال شکل گیری! تجمع اعتراض آمیز مردمی نسبت به عدم دریافت و حذف از لیست یارانه نان

به گزارش خبرگزاری ایلنا درپی اعلام ستاد هدفمندی یارانه‌ها مبنی بر عدم پرداخت یارانه ۲۸ هزار تومانی نان به ۴ میلیون نفر، صبح امروز تجمع اعتراض آمیزی مقابل سازمان هدفمندی یارانه‌ها برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری ایلنا، افرادی که یارانه ۲۸ هزار تومان یارانه نان به حسابشان واریز نشده از صبح امروز مقابل سازمان هدفمندی یارانه‌ها، تجمع اعتراض آمیز برگزار کرده‌اند.

از زمانی که دولت در پیچ و خم‌های نحوه پرداخت یارانه آن هم ناشی از کمبود نقدینگی مواجه شده، برای چندمین بار متوالی است که مردم در مقابل سازمان هدفمندی یارانه ها تجمع می‌کنند. این بار تجمع کنندگان به عدم دریافت یارانه نان به نشانه اعتراض و اینکه چرا از لیست دریافت کنندگان حذف شده‌اند، مقابل سازمان هدفمندی جمع شدند.

با این حال مسؤولان سازمان هدفمندی، مانند گذشته در جمع تجمع کنندگان حاضر نشده و کار‌شناسان خود را برای پایان دادن به این تجمع با وعده‌هایی به میان معترضان فرستاده‌ اند.

Hello world!

Welcome to WordPress.com! This is your very first post. Click the Edit link to modify or delete it, or start a new post. If you like, use this post to tell readers why you started this blog and what you plan to do with it.

Happy blogging!